Lớp học trở nên vui vẻ hơn

Cách đơn giản để xây dựng một cộng đồng lớp học tuyệt vời

Được sử dụng ở 90% các trường K-8 ở Mỹ | Luôn miễn phí cho giáo viên

Dành cho giáo viên, phụ huynh và học viên K-12

Tải Ứng dụng iPhone

Trên 10.000 đánh giá 5 sao

Tìm hiểu thêm

ClassDojo kết nối giáo viên với học sinh và phụ huynh để xây dựng một cộng đồng lớp học tuyệt vời

Xem video

Tạo nên một nền văn hóa tích cực

Giáo viên có thể khuyến khích bất kỳ kỹ năng hoặc giá trị nào ở học viên — dù đó là làm việc chăm chỉ, tử tế, giúp đỡ người khác và những điều khác

Cho học viên được cất lên tiếng nói của mình

Học viên có thể thiển hiện và chia sẻ những gì được học bằng cách thêm hình ảnh và video trên danh sách cá nhân của họ

Chia sẻ các khoảnh khắc với phụ huynh

Để phụ huynh cùng tham gia bằng cách chia sẻ hình ảnh và video những khoảnh khắc tuyệt vời ở lớp học

All Your Classroom Tools in One Place

Make random groups of students. Display activity directions. Turn on background music. And there’s so much more to come with ClassDojo Toolkit.

Learn More

Give students a voice with digital portfolios

Students can showcase their learning by adding photos and videos to their own digital portfolios. Available on Chromebooks, iPads, and any computer,

Get Portfolios

Share the story of your classroom with families

Instantly share photos, videos, and announcements on Class Story, or privately message with any parent 😍

  • Parents easily join your class using any device
  • Instantly translate messages into 30+ languages
  • Let families know when you're busy with Quiet Hours
Learn More

Bring your school community together

Teachers, school leaders, and families can partner on ClassDojo and create an incredible school community.

Xem video

Presenting?
We’ve got you covered!

Free resources and FAQs with
everything you need to present!

Get Resources

Tất cả các lớp học và thiết bị. 100% miễn phí.

Chạy trên iOS, Android, Kindle Fire, hay bất kỳ máy tính nào

Được thiết kế bảo mật. Hãy tìm hiểu cách thức chúng tôi bảo đảm quyền riêng tư cho cộng đồng!

ClassDojo sẽ luôn miễn phí cho giáo viên

Bạn đã sẵn sàng để tham gia cùng hàng triệu giáo viên khác chưa?