Báo chí

ClassDojo đang thực hiện nhiệm vụ giúp mọi giáo viên tạo ra được một lớp học tuyệt vời

ClassDojo tiếp tục THÀNH CÔNG và tôi tự hào là người dùng. Tôi sẽ không bao giờ ngừng quảng bá ClassDojo và cách mà ứng dụng này kết nối các gia đình với lớp học!!!

Rebecca Jean giáo viên lớp 4 và 5 ở California
Những sự thật nhanh

Những sự thật nhanh

  • Actively used in 95% of all K-8 schools in the U.S. and 180 countries
  • 15 million children have learned about Growth Mindset and Empathy with ClassDojo, xem video ở đây
  • All messages can be translated into 35 languages automatically
  • Teachers translate 270,000 messages every week in the U.S.
  • Tài trở Series B năm 2015
Trên báo chí

Trên báo chí

Nhà đầu tư

ClassDojo được hỗ trợ bởi các nhà đầu tư hàng đầu, bao gồm Y Combinator (Imagine K12), General Catalyst, Shasta Ventures, SV Angel, SoftTech VC, Kapor Capital, GSV và các nhà đầu tư khác.

Liên hệ với chúng tôi
Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ với chúng tôi


Chúng tôi ở đây để giúp đỡ bạn! Vui lòng gửi tất cả các yêu cầu báo chí đến press@classdojo.com